Afonina O.M.1, Bezgodov A.G.2, Blagodatskikh L.S.3, Сherdantseva V.Ya.4, Czernyadjeva I.V.5, Doroshina G.Ya.6, Fedosov V.E.7, Golub V.B.8, Gorobets K.V.9, Harpel J.10, Ignatov M. S.11, Ignatova E.A.12, Kharzinov Z.Kh.13, Kovalevich V.A.14, Kurbatova L.E.15, Popov S.Yu.16, Portenier N.N.17, Sereda V.A.18, Shafigullina N.19, Teleganova V.V.20, Tubanova D.Ya.21, Zheleznova G.V.22, Zolotov V.I.23 2006. New bryophyte records // Arctoa. Vol. 15: 249–271 [in English and in Russian].

1 Komarov Botanical Institute of Russian Academy of Sciences, Prof. Popov str., 2, St. Petersburg, 197376 Russia; e-mail: stereodon@yandex.ru

2 Marshala Rybalko str., 97-16, Perm, 614032 Russia; e-mail: bezgodovs@list.ru

3 Orenburg State University, Pr.Pobedy 13, Orenburg 460352 Russia

4 Institute of Biology and Soil Science, Stoletiya Vladivostoka Avenue, 159, Vladivostok 690022 Russia

5 Komarov Botanical Institute of Russian Academy of Sciences, Prof. Popov str., 2, St. Petersburg, 197376 Russia; e-mail: irinamosses@gmail.com

6 Komarov Botanical Institute of Russian Academy of Sciences, Prof. Popov str., 2, St. Petersburg, 197376 Russia; e-mail: marushka-le@mail.ru

7 Biological Faculty, Moscow State University, Moscow 119234 Russia; e-mail: fedosov_v@mail.ru

8 Institute of Ecology of the Volga River Basin of Russian Academy of Sciences, Komzina 10, Togliatti, Russia 445003; e-mail: vbgolub2000@mail.ru

9 Laboratory of Chemotaxonomy, Pacific Institute of Bioorganic Chemistry FEB RAS, Stoletiya av., 159, Vladivostok 690022 Russia; e-mail: kgorobets@mail.ru

10 Dept. of Botany, University of Washington, Seattle, WA 98195-5325, USA; e-mail: wjharpel@earthlink.net

11 Tsitsin Main Botanical Garden of Russian Academy of Sciences, Botanicheskaya 4, Moscow 127276 Russia; e-mail: misha_ignatov@list.ru

12 Biological Faculty, Moscow State University, Moscow 119234 Russia; e-mail: arctoa@list.ru

13 Botanical Garden of Kabardino-Balkarian State University, Chernyshevskogo, 173, Nalchik 360004 Russia; e-mail: harzinov@rambler.ru

14 Institute of Plant Physiology of Russian Academy of Sciences, Botanicheskaya, 35, Moscow 127276 Russia; e-mail: kovalevich_vova@mail.ru

15 Komarov Botanical Institute of Russian Academy of Sciences, Prof. Popov str., 2, St. Petersburg, 197376 Russia; e-mail: korablik-l@mail.ru

16 Kerzhensky State Reserve, Kostina, 2-162, Nizhniy Novgorod 603134 Russia

17 Komarov Botanical Institute of Russian Academy of Sciences, Prof. Popov str., 2, St. Petersburg, 197376 Russia

18 Dept. of Botany, Biological Faculty, Rostov State University, Rostov-on-Don, 344006 Russia; e-mail: seredam@yandex.ru

19 Faculty of Geography and Ecology, Kazan State University, Kremlevskaya 18, 4200008, Russia; e-mail: nadia86_86@mail.ru

20 Ugra National Park, Privokzalnaya str., 1, Kaluga 248022 Russia; e-mail: teleganovavika05@rambler.ru

21 Institute of Ceneral and experimental Biology SD RAS, Sakhjanovoy str., 6, Ulan-Ude 670047 Russia; e-mail: tdolgor@mail.ru

22 Institute of Biology of Komi Science Centre of Ural Branch of Russian Academy of Scinces, Kommunisticheskaya 28, Syktyvkar 167610 Russia; e-mail: zheleznova@ib.komisc.ru

23 Tsitsin Main Botanical Garden of Russian Academy of Sciences, Botanicheskaya 4, Moscow 127276 Russia; e-mail: bryum@list.ru

KEYWORDS: mosses, hepatics, bryophytes, new records, phytogeography, biodiversity

ABSTRACT. Brief reports of mosses and liverworts new or rare for certain regions.

 

doi 10.15298/arctoa.15.14

Download PDF

References