Izvekova E.I., Kallinikova V.D., Lyovushkin S.I., Lvova A.A., Pakhorukova L.V. 2007. [Jubilaeum] [Towards the 90th birthday of Professor P.V. Matyokin] // Invertebrate Zoology. Vol.4. No.1: 103–105 [in Russian].

doi: 10.15298/invertzool.04.1.08

Download PDF